REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA 

wpis w: Aktualności | 0

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez Przewodniczącą i Zastępców Samorządu Uczniowskiego każdego dnia rano.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Osoba pełniąca funkcję dyżurnego w danym tygodniu jest zobowiązana do informowania klasy i nauczyciela w trakcie sprawdzania obecności o „szczęśliwym numerku” wylosowanym na dany dzień.

4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:- odpowiedzi ustnej na ocenę;- z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę,  mimo wylosowanego numerka.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

– pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac i kartkówek;

– aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.