Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”- edycja 2019/2020

 1. Cel konkursu: rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody.
 2. Założenia konkursu:
 • udział w konkursie jest dobrowolny
 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VIII
 • pytania konkursowe:
 • – będą publikowane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz  na stronie internetowej szkoły
 • – co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe
 • – będą dotyczyły:          
  w I półroczu KRÓLESTW ORGANIZMÓW ŻYWYCH,
  w II półroczu: EUROPY
 • – każdorazowo konkurs będzie obejmował 7 pytań
 • – odpowiedzi na pytania nie muszą być pisane pełnym zdaniem, należy podawać numer  pytania, którego dotyczy dana odpowiedź
 • – pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi podpisane przez autora: imieniem, nazwiskiem  i podaniem klasy, do której uczeń uczęszcza
 • – odpowiedzi na pytania uczniowie mogą oddawać do skrzynki konkursowej w sali nr 24 lub przesyłać jej poprzez dziennik elektroniczny Librus do nauczycieli prowadzących konkurs wg podanego niżej terminarza
 • terminarz konkursu:
daty publikowania pytań daty podawania wyników
09.09 23.09
24.09 07.10
08.10 21.10
22.10 04.11
05.11 18.11
19.11 02.12
03.12 16.12
17.12 08.01
10.01 – ogłoszenie wyników konkursu za okres I półrocza
03.02 17.02
18.02. 02.03
03.03 16.03
17.03 30.03
31.03 20.04
21.04 04.05
05.05 18.05
19.05 01.06
05.06 – ogłoszenie wyników konkursu za okres II półrocza
 • uzyskiwane przez uczniów wyniki będą ogłaszane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły
 • nagrody:
  • najaktywniejsi uczniowie klas IV – VIII na koniec I i II półrocza otrzymują punkty z zachowania w dziale II:
  • — jeżeli brali udział w konkursie 8 razy – 6 punktów
  • — jeżeli brali udział w konkursie 7 razy – 5 punktów
  • — jeżeli brali udział w konkursie 6 razy – 4 punkty
  • uczniowie, których łączna ilość punktów w danym półroczu przekracza 97% zdobytych punktów otrzymują ocenę celującą z:  przyrody w klasach IV, z biologii w I półroczu w klasach V – VIII, z geografii w II półroczu w klasach V – VIII. Ocena ta będzie wpisaną w dziale I (kolorem czerwonym) po  zakończeniu konkursu w każdym półroczu
  • zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych punktów) po każdym półroczu otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe.

Nauczyciele nauk przyrodniczych: p. Mirella Fragsztajn, p. Urszula Ryś-Sowińska