Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”

 1. Cel konkursu: rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody.
 2. Założenia konkursu:
 • udział w konkursie jest dobrowolny
 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VII
 • pytania konkursowe:
  • będą publikowane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły
  • co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe
  • będą dotyczyły:

w I półroczu CIAŁA CZŁOWIEKA,

w II półroczu: KONTYNENTÓW I OCEANÓW KULI ZIEMSKIEJ

 • każdorazowo konkurs będzie obejmował 7 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt
 • odpowiedzi na pytania nie muszą być pisane pełnym zdaniem, należy podawać numer pytania, którego dotyczy dana odpowiedź
 • pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi podpisane przez autora: imieniem, nazwiskiem i podaniem klasy, do której uczeń uczęszcza
 • odpowiedzi na pytania uczniowie mogą oddawać do skrzynki konkursowej w sali nr 24 lub przesyłać jej poprzez dziennik elektroniczny Librus do nauczyciela prowadzącego konkurs wg podanego niżej terminarza
 • terminarz konkursu:
daty publikowania pytań daty podawania wyników
17.09 01.10
01.10 15.10
15.10 29.10
29.10 12.11
12.11 26.11
26.11 10.12
10.12 21.12
28.12 11.01
14.01 – ogłoszenie wyników konkursu za okres I półrocza
28.01 11.02
25.02 11.03
11.03 25.03
25.03 08.04
08.04 23.04
23.04 06.05
06.05 20.05
20.05 03.06
05.06 – ogłoszenie wyników konkursu za okres II półrocza
 • uzyskiwane przez uczniów wyniki będą ogłaszane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły
 • nagrody:
  • najaktywniejsi uczniowie klas IV – VII na koniec I i II półrocza otrzymują punkty z zachowania w dziale II:
  • jeżeli brali udział w konkursie 8 razy – 6 punktów
  • jeżeli brali udział w konkursie 7 razy – 5 punktów
  • jeżeli brali udział w konkursie 6 razy – 4 punkty
  • uczniowie, których łączna ilość punktów w danym półroczu przekracza 97% zdobytych punktów otrzymują ocenę celującą z przyrody, wpisaną w dziale I (kolorem czerwonym) po zakończeniu konkursu w każdym półroczu
  • zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych punktów) po każdym półroczu otrzymają nagrody rzeczowe
  • zdobywcy I, II i III miejsca po zsumowaniu ilości punktów za I i II półrocze otrzymają medale na koniec roku szkolnego.

 

Nauczyciele przyrody: p. Mirella Fragsztajn, p. Urszula Ryś-Sowińska