Rada Rodziców 2022/2023

wpis w: Dla Rodziców | 0

W dniu 15.09.2022 r. na spotkaniu Rady rodzice wybrali spośród przedstawicieli klas:

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – p. Monika Szczepaniak (5a)

Zastępca – p. Karina Indryka (5b)

Sekretarz – p. Alicja Ciupa (8a)

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023:

  1. p. Agnieszka Stadnik (2b)
  2. p. Anna Golf (4c)

Skład Komisji Skrutacyjnej w roku szkolnym 2022/2023:

  1. p. Izabela Olszówka (8c)
  2. p. Anna Kardasz (8b)

SKŁADKA ROCZNA:

1 dziecko – 100zł,

2 dzieci – 90zł,

3 i więcej – 70zł.

Pieniądze zebrane przez Radę Rodziców wydatkowane będą w szczególności na AKCJĘ LEKKI TORNISTER dla klas 1-8, WYCIECZKĘ DLA UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH W NAUCE z klas 4-7, BUDŻET UCZNIOWSKI oraz konkursy, nagrody i dyplomy dla uczniów.

Dane do wpłat:
Prosimy o dokonywanie wpłat składek przelewem na numer rachunku:

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia”
40-064 Katowice ul. Kopernika 5
05 84370002 0020 0216 3000 0001

W treści proszę podać imię, nazwisko, klasę ucznia oraz czego wpłata dotyczy.

 

Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Rodziców