Projekt „Nauka dla Ciekawskich” (3)

 

16.11.2016 podczas zajęć w Pałacu Młodzieży omawialiśmy zagadnienia związane z glebą.

Na zajęciach z chemii robiliśmy doświadczenia dotyczące sorpcji gleby, jak również tworzyliśmy własnymi rękami piasek kinetyczny z mąki ziemniaczanej, piasku i wody. Zabawy było co nie miara.

Na zajęciach z biologii poznawaliśmy organizmy żyjące w glebie. Mieliśmy okazję podziwiać żywe dżdżownice pod binokularem. Badaliśmy też przy pomocy papierków wskaźnikowych odczyn gleby. Było naprawdę ciekawie i kształcąco…

Tekst opracowała: p. Mirella Fragsztajn