Projekt „Nauka dla Ciekawskich”

W tym roku szkolnym 2016/2017 zaczęliśmy w Pałacu Młodzieży w Katowicach interdyscyplinarne warsztaty przyrodniczo- matematyczne w ramach projektu „Nauka dla Ciekawskich”.

Uczniowie będą się spotykać z różnymi zagadnieniami przyrodniczymi, które będą rozpatrywane w ujęciu matematycznym, biologicznym, chemicznym i fizycznym.

CELE:

  1. Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem Ziemi.
  2. Zrozumienie zależności występujących w przyrodzie, pokazanie miejsca człowieka w przyrodzie.
  3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego.

ZADANIA:

  1. Pobudzanie wrażliwości na piękno świata i wartość życia.
  2. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan, kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu na środowisko, kształtowanie postawy przyjaznej dla przyrody i drugiego człowieka.
  3. Przekazanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego.

UMIEJĘTNOŚCI:

  1. Współdziałanie w grupie – zwrócenie uwagi na: koleżeństwo, przyjaźń, lojalność, otwartość, odpowiedzialność, systematyczność, poczucie obowiązku, pracowitość, wzajemną tolerancję, organizacja czasu pracy, dyscyplina pracy.
  2. Umiejętność obserwacji i poprawnego wnioskowania.
  3. Umiejętność zdobywania informacji z różnych źródeł.
  4. Posługiwanie się sprzętem komputerowym i laboratoryjnym.

 

Terminy spotkań przebiegają następująco: (środa 14:30-16:50)

DATA TEMATYKA PRACOWNIE
28.09.2016r. Poznajemy pracownie naukowe i Pałac Młodzieży

– zapoznanie z ofertą pracowni i placówki, zapoznanie:

z programem zajęć, regulaminem pracowni,

zasadami BHP

FIZ-MAT
19.10. 2016r. Woda BIOL-CHEM
02.11. 2016r. Woda FIZ-MAT
16.11. 2016r. Gleba BIOL-CHEM
30.11. 2016r. Gleba FIZ-MAT
14.12. 2016r. Powietrze BIOL-CHEM
04.01.2017r. Powietrze FIZ-MAT
01.02.2017r. Rośliny i zwierzęta BIOL-CHEM
15.02.2017r. Rośliny i zwierzęta FIZ-MAT
01.03.2017r. Wzajemne powiązania BIOL-CHEM
15.03.2017r. Wzajemne powiązania FIZ-MAT
29.03.2017r. Barwy i kształty BIOL-CHEM
19.04.2017r. Barwy i kształty FIZ-MAT
10.05.2017r. Odpady BIOL-CHEM
24.05.2017r. Odpady FIZ-MAT
31.05.2017r. WIELOBÓJ CIEKAWSKICH- konkurs

 

Tekst opracowała: Urszula Ryś-Sowińska