Podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

wpis w: Dla Rodziców | 0

1. Podsumowanie i wnioski z pracy szkoły w I i II półroczu:

 • Reintegracja klas po zdalnym nauczaniu, odnawianie więzi klasowych, organizacja wycieczek by wzmocnić relacje wśród uczniów.
 • Odizolowanie placu zabaw od szkoły. Plac zabaw został przejęty przez firmę zewnętrzną, która dba o porządek i naprawę usterek. 
 • Realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji odnośne wsparcia uczniów dodatkowymi godzinami lekcyjnymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne  
 • Realizacja akcji „Pomoc dla dzieci z Ukrainy”

2. Modernizacje w placówce i budżet obywatelski –  w czerwcu odbyło się potkanie z dyrektorem wydziału Urzędu Miasta Chorzów:

 • Omówiono z przedstawicielem UM zbliżającego się remontu budynku szkolnego: termomodernizacji, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, modernizacji kotłowni. Uzyskanie zapewnienia, że w przypadku przedłużenia się trwania prac – w szkole stanie mobilna kotłownia, która zapewni ciągłość prowadzenia zajęć w komfortowych warunkach, jak również prace będą prowadzone tak, by nie zakłócać prowadzenia lekcji.
 • Omówiono realizację wygranego projektu budżetu obywatelskiego, a więc remontu boiska do piłki nożnej i koszykówki, jak również wysłanego nowego projektu do głosowania w tegorocznej edycji obejmującego drugi etap prac: bieżnię, tereny zielone, montaż furtki od strony ulicy Jarzębinowej.

3.  Zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz propozycje na nowy rok szkolny. Do programu został wprowadzony aneks zawierający:

 • Przekazywanie rodzicom informacji na temat szkoleń organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną za pomocą Librusa.
 • Wprowadzono  program „Wychowanie przez Czytanie” dla klas 6
 • Wprowadzono program „Wirusoochrona”

4. Wniosek o skrócenie przerwy po 8 lekcji o 5 minut – opinia RR

Przegłosowanie wniosku nauczycieli o skrócenie przerwy pomiędzy 8 a 9 lekcją z 10 na 5 minut.

5. Założenia MEiN dotyczące ppp w przyszłym roku szkolnym

 • Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przejmuje państwo wg następujących wytycznych: 2 etaty na szkołę do 100 uczniów, dodatkowo 0,2 etatu za każde kolejne dziecko. Dla naszej szkoły to 2,6 etatu.

6. BHP w szkole

 • wypadki i zdarzenia uczniów w szkole przez cały rok szkolny odnotowano 52 zgłoszenia w tym 2 złamania, 4 stłuczenia i inne drobniejsze urazy. Większość zdarzeń miała miejsce podczas lekcji WF, na boisku szkolnym
 • Ubezpieczenie uczniów 

Zatwierdzenie kwoty i sumy ubezpieczenia, kontynuacja współpracy z firmą HESTIA. 

Kwota ubezpieczenia 18 000,00, składka 50 zł

Oferta została wzbogacona między innymi o refundację kosztów zakupu pompy insulinowej, dofinansowanie do okularów (100,00), dofinansowanie do rehabilitacji,

7. Finanse rady:

 • zatwierdzenie wzrostu składki na RR na rok szkolny 2022/2023:

– 100 zł 1 dziecko, 

–  90zł – 2 dzieci,

–  70zł – 3 i więcej dzieci.

 • Wydatki Rady w roku szkolnym 2021/2022 – przegląd rachunków przez Komisję Rewizyjną
Do dyspozycji  za 2020/202126,683.23 zł
Składki 2021/202231 265,00 zł
Wydatki 2021/202225 722,01 zł
Do dyspozycji28,882.82 zł
CELWYDANA KWOTAUWAGI 
Opłaty administracyjne 1 381,30 złopłata bankowa, druki, księgowa itp.1 381,30 zł
LEKKI TORNISTER3 546,18 złzakup podręczników3 546,18 zł
Pomoce dydaktyczno-naukowe7 464,20 złzakup monitora multimedialnego9 059,99 zł
1 595, 79 złksiązki językowe biblioteka
NAGRODY I DYPLOMY6 506,00 złwycieczka Kraków9 470,72 zł
2 619,97 złnagrody książki
344,75 złdyplomy zakończenie roku
IMPREZY SZKOLNE50,00 złkwiaty Dzień nauczyciela2 263,82 zł
917,82 złMikołaj
1 296,00 złLody Dzień Dziecka
RAZEM25 722,01 zł 25 722,01 zł

7. Opinia rady nt. pracy 5 nauczycieli, którzy ukończyli staż na kolejny stopień awansu

– p. Sylwia Paludkiewicz

-p. Magdalena Warlińska-Marek

-p. Weronika Brzezińska

-p. Natalia Palus

-p. Sandra Trela

Rada rodziców pozytywnie zaopiniowała awanse w/w nauczycieli.

8. Uwagi, opinie, wnioski rodziców: 

 • Pomysł udziału w akcji „ubrania do oddania”
 • Przewieszenie luster w szatni sali gimnastycznej

9. Pomysły uczniów do budżetu uczniowskiego po spotkaniu z samorządem: wymiana gąbek do tablic, rzutnik do sali nr 9, zegary do sal lekcyjnych, nowe tablice w kilku salach.

10. Podziękowania za współpracę.