Organy roślinne- runda 7, 29.11.2022r.- 12.12.2022r.

Z ciekawością uczymy się dziedziny biologii jaką jest anatomia człowieka. Interesuje nas jak zbudowany jest układ pokarmowy, mózg czy nasza odporność. Równie ciekawe i niesamowite jest zagłębienie się w tajniki budowy wewnętrznej roślin! Wszyscy wiemy do czego służą płuca, ale czy wiemy czym są aparaty szparkowe i po co roślinie kambium?
Na podstawie opisu podaj nazwę struktury anatomicznej rośliny.

1. Organ roślinny służący do rozmnażania płciowego. U okrytonasiennych najczęściej rozdzielnopłciowy, to znaczy wytwarzający części żeńskie (słupki) i męskie (pręciki).

2. Należy do tkanek twórczych. Jej komórki ciągle się dzielą, dzięki czemu roślina rośnie i wytwarza nowe organy. Powoduje przyrost na grubość łodygi i korzenia.

3. Występują w liściach i łodygach. Każdy składa się z dwóch komórek, pomiędzy którymi może powstawać otwór, przez który odbywa się parowanie wody i wymiana gazowa między wnętrzem rośliny a otoczeniem.

4. Są to grupy luźno ułożonych martwych komórek obecnych w tkance okrywającej starsze łodygi i korzenie. Odbywa się przez nie wymiana gazowa i parowanie.

5. To tkanka przewodząca, transportująca substancje odżywcze (głównie cukry), wytworzone w procesie fotosyntezy, z liści do korzeni. Transport ten odbywa się w specjalnych rurkach złożonych z wydłużonych żywych komórek.

6. Tkanka ta zbudowana jest z żywych komórek o bardzo zgrubiałych ścianach. Nadaje wytrzymałość na złamanie oraz elastyczność m.in. ogonkom liściowym.

7. Występuje u roślin wytwarzających nasiona. Jest materiałem zapasowym w nasionku, z którego substancji odżywczych korzysta nowo powstały zarodek (zawiązek nowej rośliny) rozwijający się w nasieniu i roślina podczas kiełkowania.

Pytania opracowała p. Z. Tiffert