Ochrona ścisła gatunkowa zwierząt- runda 16, 25.05.2021r.- 7.06.2021r.

W Polsce aż 592 gatunki zwierząt podlega ściślej ochronie gatunkowej.

Wśród nich: najliczniejszą gromadę stanowią ptaki – 427 gatunków, 51 gatunków należy do ssaków, 5 gatunków gadów, 10 gatunków płazów, 4 gatunki do ryb.

Chronione ściśle bezkręgowce w Polsce to małże, ślimaki – należące do mięczaków, liczne gatunki owadów (57 gatunków) i pajęczaków – stanowiących gromadę stawonogów.

Na podstawie poniższych zdjęć i opisów rozpoznaj gatunek zwierzęcia objętego ochroną ścisłą oraz napisz do jakiej gromady zwierząt należy

np. modliszka zwyczajna – stawonogi

  1. Odżywia się przede wszystkim nasionami różnego rodzaju roślin – od nasion szczawiu, po nasiona różnych gatunków krzewów. Często sięga również po pokarm pochodzenia zwierzęcego, decydując się na zjadanie owadów, bezkręgowców i niektórych pajęczaków. Nie występuje wewnątrz lasów, powszechnie jednak bytuje w okolicach zadrzewień śródpolnych, w skupiskach krzewów i na obrzeżach lasów. Żyje w okolicach skupisk ludzkich.

2. Może żyć ponad 22 lata. Prowadzi osiadły tryb życia. Poluje na wysokości 1-10 m na owady. Potrafi je zbierać z powierzchni ściany lub rośliny. Na grzbiecie jego futerko jest gęste, często zmierzwione, szaro – rude.

3. Samce tego gatunku mają czarny głowotułów i ceglastoczerwony odwłok z czarnym wzdłużnym pasem, osiągają 8 mm długości. Żywią się niewielkimi bezkręgowcami, na które polują długimi skokami. W polowaniu pomaga im bardzo dobry wzrok, dorównujący sprawnością wzrokowi człowieka.

4. Eksploruje stare dęby całe lata. Zaatakowany dąb nie umiera cały, może być jednak całkowicie podziurawiony wewnątrz. Spija sok ze zranionych dębów. Larwy odżywiają się drewnem dębu. Samiec ma bardzo długie czułki, dłuższe od samego ciała. Samica ma czułki o długości ciała. Samica jest większa od samca.

5. Żyje w wodach słodkich – w bardzo czystych, zimnych rzekach i strumieniach północnej Europy. Przeciętnie żyje kilkadziesiąt lat, często dożywa jednak wieku ponad stu lat. Najstarszy znany osobnik pochodzi ze Szwecji a jego wiek licząc warstwy muszli pod mikroskopem określono na 217 lat. Do XVIII wieku występował licznie w rzekach i strumieniach Dolnego Śląska.

6. Występuje w niewielkich zbiornikach wodnych. Preferuje wody mocno zarośnięte. Żyje w ławicy. Żywi się planktonem, owadami, mięczakami, a także jajami ryb. Żyje do pięciu-sześciu lat.

7. Ten gatunek to najdłużej żyjący na wolności osobnik w Polsce spośród swojej rodziny w Polsce. Spotykane są osobniki mające nawet 10 lat. Można spotkać w wodach płynących, ale o wolnym, spokojnym nurcie. Jest zaliczany do endemitów.

Autor pytań: p. M. Fragsztajn