Miejski Konkurs Języka Angielskiego – XI edycja

Drodzy Nauczyciele Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie języka angielskiego.

Konkurs ma na celu :

  • podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów,
  • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
  • rozbudowanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania językiem angielskim,
  • wzbogacenie i doskonalenie pracy z uczniem zdolnym.

Konkurs testuje umiejętności określone w podstawie programowej szkoły podstawowej.
Na etapie pisemnym (26.03.2019) testowane będą: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań gramatycznych i leksykalnych oraz ogólna wiedza o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Etap ustny konkursu (16.05.2019 ) polega na wykazaniu się przez uczestników umiejętnością posługiwania się językiem angielskim podczas rozmowy z członkiem Komisji Konkursowej.

Podstawą uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez szkoły wypełnionej karty zgłoszenia do 15 marca na adres mailowy ddziuba@sp12.chorzow.pl lub umieszczenie jej w skrytce SP nr 12 w ZEFO.