Konkurs Ortograficzny

wpis w: Aktualności | 0

  W dniu 22.01.2019  odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas 4-7. W tym roku konkurs miał formę dyktanda.   Wzięli w nim udział przedstawiciele klas 4-7- każdą klasę reprezentował  jeden uczeń.

    W tym roku szkolnym tematyka wszelkich uroczystości w naszej szkole nawiązuje do Święta 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.  Również  dyktando miało taki charakter-  swą treścią  nawiązywało do trudnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości oraz podkreślało jej wagę w czasach współczesnych. Przed przystąpieniem do pisania,  pani Dyrektor  uroczyście przywitała uczestników i życzyła im powodzenia.  Następnie uczniowie przystąpili  do ortograficznych zmagań, czyli zapisu tekstu dyktanda  czytanego przez panią Agnieszkę Mieszałę. Już teraz szczególne gratulacje należą się przedstawicielom klas czwartych , którzy  tempem pisania niełatwego tekstu, dzielnie dorównali swym starszym kolegom i koleżankom.

   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  w ostatnim dniu nauki w pierwszym półroczu, czyli podczas  akademii z okazji Dnia Śląskiego.

Tekst opracowała: p. B. Furmańska