Konkurs logopedyczny – „Chrząszcz brzmi w trzcinie”

wpis w: Aktualności | 0

W listopadzie zorganizowano w Sp 12 konkurs logopedyczny dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. Celem konkursu była  stymulacja rozwoju mowy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego toru oddechowego, rozwijanie werbalnej i manualnej aktywności i pobudzanie kreatywności. Dzieci wraz z rodzicami lub terapeutami podczas zajęć rewalidacyjnych przygotowywały pomoc do ćwiczeń oddechowych, którą można wykorzystać w trakcie zajęć logopedycznych/rewalidacyjnych lub zabaw ogólnorozwojowych. Wykonana pomoc ma uatrakcyjnić i wspomagać proces terapii, służyć usprawnianiu funkcji oddechowych, jak i w profilaktyce rozwoju mowy.

Z przyjemnością ogłaszam wyniki konkursu logopedycznego pt.” Chrząszcz brzmi w trzcinie”

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca/organizator:         Joanna Dąbecka

Członkowie:  Weronika Syniawa, Anna Sendra – Kempny

Dokonała oceny prac  zgłoszonych do konkursu, wyłoniła  4 laureatów konkursu, oraz przyznała 3 wyróżnienia. Wyniki przedstawiają się następująco:

1 miejsce – Karol Wieczorek – kl. 1a

2 miejsce – Monika Gwioździk – kl. 2b

3 miejsce – Adam Stadnik – kl. 1a, Andrzej Wędrychowicz – kl. 1a

Wyróżnienia:

Wiktor Kręźlewicz – kl.2a, Kacper Bartosiak – kl. 2b, Adam Batko – kl. 2b,

Serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom oraz rewalidantom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc przy wykonaniu pomocy do ćwiczeń oddechowych.

Joanna Dąbecka