Klub Podróżników „GLOBert”- warsztaty dla klasy 7b

Klasa 7b, w dniu 8.10.2021r. uczestniczyła w ciekawych warsztatach Klubu Podróżników GLOBert w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zajęcia związane były z „podróżowaniem” po jaskiniach, gdyż rok 2021 jest ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu.