Klasy VII

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023
dla klasy VII

zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Lp Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer

w wykazie MEN

1. Język polski Myśli i słowa

bez ćwiczeń

(Zeszyt lekturowy, klasa 7)

E. Nowak
J. Gaweł
WSiP 895/1/2017
2. Matematyka Matematyka z plusem 7.

Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

red. M. Dobrowolska GWO 780/4/2017
3. Język angielski

Klasa 7a

English Class
poziom B1

+ zeszyt ćwiczeń

Klasa 7b, grupa 1

Repetytorium Ósmoklasisty + zeszyt ćwiczeń

Klasa 7b, grupa 2

English Class, poziom A2+

+ zeszyt ćwiczeń

C. Barraclough

S. Gaynor

A. Tkacz

M. Mann

S. Taylore- Knowles

B. Hastings

S. McKinley

A. Tkacz

Perason

Macmillan

Pearson

840/5/2017

925/2018

840/4/2017

4. Język niemiecki aha! Neu

+ zeszyt ćwiczeń

A. Potapowicz
K. Tkaczyk
WSiP 798/1/2017
6. Historia Wczoraj i dziś.
Klasa 7.
Podręcznik do historii
dla szkoły podstawowej.

– bez ćwiczeń

S. Roszak
A. Łaszkiewicz
J. Kłaczkow
Nowa Era 877/4/2017
7. Geografia Planeta Nowa.

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

T. Rachwał
R. Malarz
M. Szubert
Nowa Era 906/3/2017
8. Biologia Puls życia. Klasa 7.

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

– bez ćwiczeń

M. Jefimow Nowa Era 844/4/2017
9. Fizyka Spotkania z fizyką.

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

– bez ćwiczeń

G. Francuz-Ornat
T. Kulawik
M. Nowotny-Różańska
Nowa Era 885/1/2017
10. Chemia Chemia Nowej Ery.

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

– bez ćwiczeń

J. Kulawik
T. Kulawik
M. Litwin
Nowa Era 785/1/2017
11. Informatyka Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

G. Koba Migra 806/4/2017
12. Plastyka Do dzieła!

Podręcznik do plastyki
dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Ipczyńska
N. Mrozkowiak
Nowa Era 903/4/2017
13. Muzyka Lekcja muzyki 7.

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era 852/4/2017
14. Religia Szczęśliwi, którzy czynią dobro Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
Jedność AZ-2-02/20
15. Wychowanie
do życia
w rodzinie
bez podręcznika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *