Innowacja pt. „Europa i ja” w klasach szóstych

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 6a i klasy 6b realizowali na lekcjach geografii Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. „Europa i ja- edycja III” w formie innowacji pedagogicznej.

Uczniowie klasy 6a poznawali Austrię a uczniowie klasy 6b poznawali Norwegię. Udało się nam wykonać wszystkie zadania.

Zadanie 1- Symbole narodowe i informacje ogólne o wybranym państwie.

Zadanie 2- Poznajemy bajkę/ książkę/ słuchowisko/ film/ legendę / mit.

Zadanie 3- Słownik wyrazowo- obrazkowy.

Zadanie 4- Co trzeba koniecznie zobaczyć  w wybranym państwie?

Zadanie 5- Poznajemy rośliny i zwierzęta.

Zadanie 6- Kuchnia.

Zadanie 7- Muzyka.

Zadanie 8- Zabawy wieku dziecięcego.

Zadanie 9- Liczymy w języku wybranego państwa.

Zadanie 10- Sławne osoby.

Zadanie 11- Pocztówka.