Innowacja pedagogiczna pt. „Krainy geograficzne Polski w zasięgu ręki”- lekcje geografii w klasach 5a i 5b.

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 5a i 5b na lekcjach geografii będą realizowały innowację pedagogiczną o charakterze metodycznym  pt. „Krainy geograficzne Polski w zasięgu ręki”.

Innowacja  dotyczy  porządkowania, poszerzenia i utrwalenie wiedzy geograficznej z zakresu tematów dotyczących krajobrazów Polski z wykorzystaniem lapbooka.

     Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Pełni on funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy czy zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach, kopertach i na różnego rodzaju karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej, przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, i stąd jej nazwa. Lapbook  w dowolnym tłumaczeniu to: „książka na kolanach”.

Autorką i prowadzącą innowację jest p. Urszula Ryś-Sowińska