Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

wpis w: Aktualności | 0

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna korzeniami swoimi tkwi po części w kulturze – fizycznej, po części zaś wywodzi się z medycyny. W obecnych czasach w wyniku coraz częściej preferowanego siedzącego trybu życia, charakteryzującego się niedoborem ruchu – coraz więcej dzieci wymaga kompensacji w postaci doboru odpowiednich form aktywności ruchowej. Kompensacja obejmuje  zatem działania profilaktyczne, natomiast korekcja przeciwdziała już zaistniałym odchyleniom.

Podstawowe cele zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej:

– korygowanie istniejących zaburzeń i doprowadzenie, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego,

– niedopuszczanie do powstawania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu,

– podnoszenie sprawności fizycznej dziecka

Cele te pragniemy realizować poprzez:

– wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach
i czynnościach dnia codziennego,

– wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa,

– zaznajomienie i wyposażenie dziecka i jego rodziny w wiedzę i umiejętności dotyczące jego wady.

 

Zajęciami gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole objęci są uczniowie klas młodszych.

Odbywają się one raz w tygodniu dla dzieci, które otrzymały stosowne skierowanie od lekarza ortopedy lub prowadzącego dziecko.

Zawsze na początku roku szkolnego otrzymujecie Państwo informację o prowadzonych dla Waszych dzieci zajęciach, byście mogli zadeklarować udział w nich Waszych pociech. Jednak i w trakcie roku szkolnego można zapisać dziecko na takie zajęcia – warunkiem skierowanie z określeniem wady postawy.

Ważne jest również, by ćwiczenia które realizujemy w trakcie zajęć – w miarę możliwości stosować w domu z wykorzystaniem zwykłych przyborów lub nawet elementów ubioru np. skarpety. Pamiętajcie Państwo, im częściej dziecko ćwiczy, tym lepsze osiąga rezultaty…

 

Tekst opracowała: p. Marta Bas