Części ciała- runda 12, 15.03.2022r.- 28.03.2022r.

Na podstawie poniższych zdjęć odgadnij i napisz: jaką część ciała zwierzęcia przedstawia, jego ślad lub etap rozmnażania oraz dopisz jakiego zwierzęcia dotyczy.

Np. jaja – drozda śpiewaka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pytania opracowała p. M. Fragsztajn