Ameryka Północna- krainy geograficzne- runda 9, 31.01.2023r.- 13.02.2023r.

Większość regionów fizycznogeograficznych (krain geograficznych) Ameryki Północnej mają przebieg południkowy.

Układ krain geograficznych Ameryki Północnej.

Rozpoznaj opisane poniżej krainy geograficzne, podając ich nazwy.

1. Zajmują całą zachodnią część kontynentu, składające się z wielu pasm górskich, wyżyn i kotlin.

2. Duży, pustynny i półpustynny, częściowo górzysty obszar w zachodnich USA. Znajdują się tam dwie ogromne plaje – wyschnięte pozostałości jezior z epoki lodowcowej.

3. Rozległa kraina geograficzna, u podnóża Kordylierów. Charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością tzw. prerią.

4. Nizina we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, nad Oceanem Atlantyckim. Położona jest na wschód od Appalachów. Największe miasta: Nowy Jork, Baltimore, Waszyngton, Richmond oraz Norfolk.

5. Pasmo górskie będące  najwyższą częścią łańcucha Kordylierów, z najwyższym szczytem kontynentu – Denali (McKinley) (6194 m n.p.m.).

6. Pustynia na terenie USA. Jest piaszczysto-żwirowa. Nazwana na cześć rdzennego plemienia, które ją zamieszkiwało.

7. Najstarsze pasmo górskie w Ameryce Północnej. Położone we wschodniej części USA. Dzieli się na kilka pasm górskich m. in. Góry Błękitne, Góry Białe, Góry Zielone.

Pytania opracowała: p. U. Ryś-Sowińska

Źródło:

Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki