Akcja Lekki Tornister

wpis w: Dla Rodziców | 0

Załącznik nr 1  do uchwały NR 3 2022/2023

REGULAMIN AKCJI LEKKI TORNISTER

  1. Akcja została zainicjowana przez Szkolną Radę Rodziców pod nazwą „Lekki Tornister” w odpowiedzi na profilaktykę zapobiegania wadom postawy uczniów, wywołanym poprzez ciężkie, przeładowane m.in. podręcznikami, plecaki szkolne.
  2. Akcja „Lekki Tornister” sfinansowana jest w całości ze środków pochodzących ze składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców.
  3. Akcja polega na zakupie drugiego kompletu podręczników, które pozostają do wykorzystania przez uczniów w szkole, dzięki czemu uczniowie biorący udział w akcji „Lekki Tornister” nie noszą w plecakach podręczników przedmiotowych.
  4. Podręcznikami zakupionymi w ramach akcji „Lekki Tornister” zarządza opiekun biblioteki szkolnej.
  5. Zapotrzebowanie na podręczniki składa Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  6. Akcja „Lekki Tornister” skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (zwana dalej SP 12).
  7.  Do akcji „Lekki Tornister” może przystąpić każdy uczeń SP 12, którego rodzice/opiekunowie w każdym roku szkolnym opłacili sugerowaną przez Radę Rodziców wysokość składki na fundusz Rady Rodziców
  8. Uczniowie, których rodzice/opiekunowie nie dokonali opłaty składki lub opłacili w kwocie mniejszej niż sugerowana, nie mogą przystąpić do akcji „Lekki Tornister”.
  9. Udział w akcji „Lekki Tornister” nie jest obowiązkowy .
  10. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą zostać zatwierdzone przez Radę Rodziców zwykłą większością głosów.

Zatwierdzony przez Radę Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 12 

z Oddziałami Integracyjnymi

Monika Szczepaniak

Przewodnicząca Rady Rodziców