Rozwiązania ostatniej tury – 2.01

wpis w: Aktualności | 0

KLASA IV

Figury
  1. Trójkąt rozcięto na trzy części jak pokazano na rysunku obok. Której z poniższych figur nie da się zbudować z tych części?

 Figury

 Rozwiązanie: c) – do zbudowania tej figury potrzebne byłyby 2 kwadraty i 1 trójkąt lub 1 kwadrat i 3 trójkąt.

 

Ważenie

  1. Na rysunku przedstawione są dwie wagi. Lewa z nich znajduje się w równowadze. Ile kulek trzeba położyć na pustej szalce prawej wagi, aby i ona znalazła się w równowadze?

Ważenie

Rozwiązanie: Należy zauważyć, że 4 kropki mają wartość 2 trójkątów, więc 2 kropki odpowiadają 1 trójkątowi.

 

KLASA V

Liczby pierwsze

 

  1. W poniższym zapisie wystarczy zmienić jedną cyfrę i wówczas każde dwie sąsiednie cyfry będą wyznaczały dwucyfrową liczbę pierwszą. Którą cyfrę należy zamienić?

5137 

 Rozwiązanie: Aby każde dwie sąsiednie cyfry wyznaczały dwucyfrową liczbę pierwszą należy zmienić w ciągu: 5137 cyfrę 5, bo liczby 13 i 37 są pierwsze a liczba 51 jest złożona.

 

Ciekawy kwadrat

  1. Pewien kwadrat podzielono na dwa prostokąty, z których jeden ma obwód 32 cm, a drugi 28 cm. Ile wynosi pole tego kwadratu?

 

Rozwiązanie: Wystarczy dodać obwody obydwu figur i zauważyć, że na tę liczbę składa się 6 boków kwadratu.
(32 + 28) :6 = 10, więc
długość boku kwadratu to 10 cm a pole wynosi 10*10 cm czyli 100cm2.

  

KLASA VI

Gra komputerowa

  1. W pewnej grze komputerowej Wojtek zdobył najpierw 157 pkt, potem kilka razy stracił po 19 pkt, a następnie odrobił połowę strat i skończył grę z rezultatem 100 pkt. Ile razy poniósł stratę? 

 

Rozwiązanie: Stan początkowy: 157p
I strata – 19 p = 138 p
II strata – 19 p = 119 p
III strata – 19 p = 100 p
IV strata – 19 p = 81 p (do 100 brakuje 19 a 19p nie jest połową liczby 4*19)
V strata – 19 p = 62 p (do 100 brakuje 38p, ale 38p nie jest połową liczby 5*19p)
VI strata – 19 p = 43 p (do 100 brakuje 57p a połowa z liczby 6*19p to dokładnie 57p)

Odpowiedź: Wojtek 6 razy poniósł stratę.

 

Wirus komputerowy

  1. Komputerowy wirus niszczy przestrzeń na dysku. W pierwszym dniu zniszczył ½ tej przestrzeni. W drugim dniu 1/3 tego, co zostało, w trzecim ¼ jeszcze wolnej przestrzeni, a w czwartym dniu 1/5 tego, co pozostało. Jaka część przestrzeni dysku pozostała użytkownikowi po tych czterech dniach?

Rozwiązanie:                         

                                            zniszczono                                        zostało                

1.  DZIEŃ                             1/2                                               1/2 = 3/6
2. DZIEŃ                   1/3 * 1/2 = 1/6                              3/6 – 1/6 = 2/6
3. DZIEŃ                   1/4 * 2/6 = 2/24 = 1/12  2/6 – 1/12 = 4/12 – 1/12 = 3/12 = 1/4
4. DZIEŃ                   1/5 * 1/4 = 1/20                           1/4 – 1/20 = 5/20 – 1/20 = 4/20 = 1/5

Odpowiedź: Po czterech dniach użytkownikowi została 1/5 przestrzeni dysku.

Rozwiązania oddaj swojemu nauczycielowi matematyki
lub wrzuć do skrzynki konkursowej w sali 21.