Zajęcia logopedyczne

wpis w: Logopeda | 0

Na terenie szkoły prowadzona jest terapia logopedyczna, którą objęte są dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, która w szczególności utrudnia im naukę szkolną. Pierwsze zajęcia logopedyczne rozpoczynają się pod koniec września i odbywają się systematycznie. Terapia jest organizowana w formie grupowej. Zajęcia prowadzone są według indywidualnego programu terapii logopedycznej, opracowanego na podstawie  wrześniowej diagnozy logopedycznej ucznia, uwzględniającego jego potrzeby, możliwości psychofizyczne jak również wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Cele terapii logopedycznej prowadzonej w szkole:

 1. Korygowanie zaburzeń mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej a w szczególności utrudniają naukę szkolną.
 2. Wypracowanie i utrwalenie nawyku prawidłowej pisowni niezależnie od wady wymowy.
 3. Kształtowanie prawidłowej mowy uczniów poprzez korekcję zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej gramatycznej.

Etapy terapii logopedycznej:

1. Etap przygotowawczy to czynności przygotowujące do właściwej pracy logopedycznej:

 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (wargi, język, podniebienie miękkie, żuchwę)
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia rytmizujące
 • ćwiczenia słuchowe.

2. Właściwa praca logopedyczna:

 • wywołanie w izolacji prawidłowej artykulacji głoski.

3. Utrwalanie wywołanej głoski w mowie kontrolowanej:

 • utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski w izolacji, sylabach, wyrazie (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie), wyrażeniach , zdaniach, wierszykach, rymowankach, powiedzonkach, wyliczankach).

4. Automatyzacja wywołanej głoski:

 • utrwalanie artykulacji dźwięku w mowie spontanicznej (tekstach, opowiadanie historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego
 • ćwiczenia i zabawy logorytmiczne
 • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa mowy czynnej i biernej, koordynacji słuchowo- wzrokowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

 

Tekst opracowała: p. Joanna Dąbecka