Warsztaty pt. „Przyrodnicze Przedpołudnie” dla klas 4a i 4b

W dniu 6.03.2020r. klasy 4a i 4b z opiekunami były w Pałacu Młodzieży w Katowicach na warsztatach pt. „Przyrodnicze Przedpołudnie”.

Pierwsza część zajęć dotyczyła zwierząt hodowanych w naszych domach i opieki nad nimi. Można było zobaczyć i potrzymać na rękach żywe okazy zwierząt np. jaszczurkę, chomiki, patyczaka.

W drugiej części- warsztatowej uczniowie zdobywali wiedzę na temat podziału królestwa zwierząt i środowiska życia zwierząt.