Utrwalanie wymowy głosek – wskazówki dla rodziców.

wpis w: Aktualności / Informacje | 0
  1. Uświadomienie dziecku odmienności  jego wymowy od innych.

Rodzic – wybierz słowo z głoską, które dziecko zniekształca. Wypowiedz je prawidłowo i nieprawidłowo, zapytaj dziecko czy dostrzega różnice w wymowie.

 

  1. Uświadomienie dziecku jak przebiega wymowa głoski.

Rodzic – zwróć uwagę, czy dziecko zna układ  języka, warg podczas wymowy danej głoski. Być może ma wiedzę na ten temat, ale nie potrafi jej zastosować w praktyce.

 

  1. Przygotowanie aparatu słuchu i aparatu artykulacyjnego do wymawiania danej głoski.

Rodzic – wykonuj z dzieckiem  ogólne ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (wargi, język, podniebienie miękkie, policzki,  żuchwę), ćwiczenia oddechowe – regularnie  po kilka ćwiczeń codziennie. Prezentuj wzór właściwej wymowy. Baw się w rozpoznawanie dźwięków mowy.

 

  1. Nauka wypowiadania głoski w izolacji.

Rodzic – wykorzystuj podczas zabawy nowy dźwięk (głoskę), którego nauczyło się dziecko, co przyczyni się do jego szybszego utrwalenia.

 

  1. Utrwalanie głoski w sylabach, logotomach.

Rodzic – powtarzaj z dzieckiem sylaby, logotomy, które logopeda przekazał do ćwiczeń w domu.

 

  1. Utrwalanie głoski w wyrazach, wyrażeniach, zdaniach. 

Rodzic– powtarzaj z dzieckiem materiał wyrazowy przekazywany przez logopedę regularnie. Pamiętaj, że dziecko na tym etapie nie potrafi jeszcze używać nowej głoski w mowie potocznej.

 

  1. Dziecko zaczyna samodzielnie używać słów z nową głoską.

Rodzic –  stwarzaj dziecku okazję do wykorzystania nowej głoski.  Baw się
w powtarzanie wyrazów, nazywanie obrazków. Poprawiaj dziecko, by wymawiało wyrazy prawidłowo.

 

  1. Dziecko uczy się używać nowej głoski w sytuacjach codziennych.

Rodzic – oczekuj od dziecka używania nowej głoski. Przypominaj mu o tym. Poprawiaj i zachęcaj do  poprawnego powtórzenia słów, w których popełniło błędy.

 

Tekst opracowała: p. J. Dąbecka

Na podstawie:

Zaorska M. „Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego” Toruń 2009, wyd. Akapit