ENlogo

U4Energy – Europejski konkurs szkół

wpis w: Konkursy, U4Energy | 0

    U4energy to pierwszy ogólnoeuropejski konkurs z dziedziny edukacji o energii organizowany przez Komisję Europejską, którego celem jest poprawa wydajności energetycznej w szkołach. Konkurs zachęca nauczycieli i uczniów do przemyślenia ich zwyczajów wykorzystania energii na co dzień i podjęcia kroków na rzecz optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych.

 

Wszystkie działania podjęte podczas trwania konkursu u4energy pod hasłem „Niech moc będzie z Wami” miały na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w naszej szkole. W opisanych działaniach brali udział wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. W ramach tej akcji uczniowie wykonali  plakaty- nalepki, które rozwieszone zostały w pomieszczeniach typu: pokój nauczycielski, sekretariat, łazienki, sale informatyczne oraz plakaty promujące oszczędzanie energii w naszej szkole.  Na każde drzwi w szkole zostały naklejone plakaty informujące o wyłączaniu światła i sprzętu elektrycznego. W całej szkole rozwieszone też nalepki otrzymane od U4Enegy. Każda klasa zgłaszała swoje sposoby oszczędzania, na podstawie których powstał spis tych działań- nawyków, które należy wdrożyć w naszej szkole.

W dniu 19.04.2012r. w naszej szkole odbyła się prelekcja połączona z pokazem multimedialnym zaprezentowana przez pracownika Elektrociepłowni w Chorzowie. Pan Miś- prowadzący przedstawił w sposób prosty zakres działalności Elektrociepłowni, jakie surowce wykorzystuje do wytwarzania prądu i ciepła. Dużym zainteresowaniem cieszyła się bardzo ciekawa animacja przedstawiająca przetwarzanie węgla kamiennego na energię elektryczna i ciepło. Prowadzący zapoznał uczniów ze sposobami ochrony przyrody przez Elektrownię. Zwrócił uwagę na to, co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zaprosił wszystkich do zwiedzania Elektrociepłowni we wrześniu.

W dniu 20.04.2012r. w naszej szkole odbył się heppening, na którym to na poszczególnych „stacyjkach” uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych działaniach praktycznych, grach, pokazach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się „stacyjki” na których doświadczalnie można było zbudować obwód elektryczny, wytworzyć prąd w maszynie elektrostatycznej, doświadczyć zjawiska przyciągania i odpychania w elektroskopie, podłączyć fotoogniwo do urządzenia elektrycznego
i zapoznać się z zasadą jego działania. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu elektryczności i ciepła oraz sposobów ich  oszczędzania wykonując krzyżówki, grając w grę planszową i odpowiadając na pytania z quizu oraz zapoznając się z plakatami informacyjnymi dotyczącymi elektryczności. Na monitorach w korytarzach można było obejrzeć tematyczną prezentację.

Na zajęciach pozalekcyjnych-kółko przyrodnicze uczniowie wspólnie z nauczycielami przyrody
(p. U. Ryś- Sowińską i p. M. Szekiel- Mnich) przygotowali transparenty i opaski oraz zredagowali stosowną ulotkę na uliczny happening. W dniu 11.05.2012r. uczniowie klasy 5c pod opieką nauczycieli (p. U. Ryś- Sowińskiej i p. Dagmary Dziuby) przeszli ulicami Chorzowa Batorego
z transparentami nawołując do oszczędzania energii na co dzień. Dla napotkanych przechodniów były przygotowane ulotki. Przemarsz uczniów wywołał duże zaciekawienie przechodniów, bardzo chętnie zabierali otrzymane ulotki i wyrażali aprobatę na tego typu działanie.  Dla uczniów było to też dużym przeżyciem, podeszli do zadania bardzo poważnie, starali się dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. Podczas przemarszu dyskutowali między sobą nad sposobami oszczędzania energii
w ich domach oraz nad tym, co można by jeszcze zrobić, aby zainteresować tematem szerszą społeczność.

Cele wyżej wymienionych działań:

-zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w szkole,

– zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły,

– uświadomienie uczniom współodpowiedzialności za stan środowiska w  miejscu zamieszkania oraz stanu wydatków na energię,

– szukanie nowych rozwiązań pozwalających na oszczędzanie energii,

– zmiana świadomości, obyczajów i praktyk najpierw w środowisku szkolnym, a w następstwie środowisku lokalnym,

– przedstawienie w sposób warsztatowy, doświadczalnie zjawiska elektryczności i wykazanie się wiedzą na temat energii i sposobów jej oszczędzania.

– zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na ochronę środowiska i zmniejszeni wydatków domowych poprzez zmniejszenie ilości energii elektrycznej i cieplnej w domach.

W wyniku przeprowadzonych działań obniżono w naszej szkole koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej .

 

Działania podjęte w szkole :

– wymiana żarówek na energooszczędne,

– wyłączanie sprzętu elektronicznego po skończonej pracy (komputerów, laptopów, projektorów),

– gaszenie światła przed wyjściem z pomieszczenia (sali, toalety),

– w czasie lekcji gaszenie zbędnego oświetlenia na korytarzach i w szatni,

– rozsądne używanie oświetlenia – czasem w klasie czy sali gimnastycznej wystarczy tylko połowa włączonych lamp,

– w przypadku mniejszych grup uczniów siadanie w rzędach pod oknem, wtedy zazwyczaj nie trzeba załączać światła,

– pomalowanie ścian i sufitów na jasne kolory, co sprawi, że pomieszczenia wydadzą się jaśniejsze i będą wymagać mniejszej ilości żarówek do oświetlania,

– termomodernizacja szkoły, w ramach której ocieplone zostaną ściany i stropy oraz wymieniona zostanie stolarka okienna,

– zakręcanie grzejników na noc i na czas dłuższej nieobecności (weekendy, święta)

– nie pozostawianie urządzeń w trybie czuwania,

– ograniczenie kserowania,

– ustalenie takiej temperatury ciepłej wody w kranach, aby do jej ogrzewania nie zużywać niepotrzebnie energii,

– wykonanie wielu prac plastycznych z hasłami nawołującymi do oszczędzania energii elektrycznej
i rozwieszenie ich w miejscach, w których często czerpie się energię elektryczną niepotrzebnie np. zapalone światło na korytarzu podczas lekcji, czy nie wyłączone projektory multimedialne po skończonej pracy,

– stworzenie przez uczniów komiksów na temat oszczędzania,

– z okazji obchodów Dnia Ziemi również towarzyszyło nam hasło, związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii i ograniczaniem używania źródeł nieodnawialnych. W tym dniu na terenie szkoły powstało wiele stanowisk przy których uczniowie podczas przerw, biorąc udział
w grach, quizach, doświadczeniach: dowiadywali się jak powstaje prąd, układali hasła związane
z oszczędzaniem energii, rozwiązywali krzyżówki ekologiczne, rozwiązywali rebusy związane
z elektrycznością.

– nawiązanie kontaktu z Elektrociepłownią Chorzów, poprzez udział naszych uczniów w prelekcji nt. działalności elektrowni, sposobów w jaki produkowany jest prąd.