Sportowe wieści 12-stki

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy z przytupem. Po długiej przerwie od nauki stacjonarnej uczniowie z zapałem wrócili po wakacjach do codziennych lekcji wychowania fizycznego. Pierwszy miesiąc nauki obfitował w słoneczną pogodę, dzięki czemu wszystkim uczniom klas 4-8 udało się zrealizować zaproponowane przez nauczycieli wychowania fizycznego sprawdziany lekkoatletyczne.

Prezentujemy najlepsze wyniki naszych uczniów, jednocześnie gratulując wszystkim włożonego wysiłku i zaangażowania w aktywność ruchową. Pamiętajcie RUCH to zdrowie 😊

Opracował: Piotr Parzonka