Runda 16- odpowiedzi

Ochronie ścisłej gatunkowej podlegają:

  1. makolągwa zwyczajna – ptaki
  2. nocek orzęsiony – ssaki
  3. strojniś nadobny – stawonogi
  4. kozioróg dębosz – stawonogu
  5. perłoródka rzeczna – mięczaki
  6. strzebla błotna – ryby
  7. traszka karpacka – płazy