Rozwiązania – 6.11

wpis w: Aktualności | 0

KLASA IV

Liczbowe ZOO

Liczbowe ZOO

Każdy obrazek zastępuje pewna liczbę. Liczby te, dodane
do siebie, dają sumy zapisane na końcu rzędów i kolumn.

 1. Jaka liczba kryje się pod obrazkiem koali, małpki, ośmiornicy a jaka pod obrazkiem lwa?
  Rozwiązanie: Na początku łatwo zauważyć, że 5 lwów daje liczbę 100, więc jeden lew ma wartość: 100 : 5 = 20. Następnie jeden lew i cztery małpki dają 60, stąd małpka
  to  (60 – 20) : 4 = 10. Stosując podobne metody łatwo wyliczyć, że pod koalą kryje się liczba 15, a pod ośmiornicą liczba 5.

Bali i spółka – Cz. 1.

 1. Krasnale, Ali i Bali to bracia bliźniacy, którzy bardzo lubią cukierki. Często chodzą po nie do leśnego sklepu. Tym razem kupili „Zielone runo” i „Jagody pięknotki” – każdych po 1 kg. Cena „zielonego runa” to 6,80 zł, „Jagody pięknotki” były droższe o 3,70 zł. Wracając do domu, krasnale zmieszały oba smaki razem. Ile zapłaciliby za 1 kg takiej mieszanki?
  Przedstaw obliczenia.
  Rozwiązanie: 1 kg jagód pięknotek kosztuje: 6,80  + 3,70 zł = 10,50 zł. 2 kg cukierków kosztują 6,80 zł + 10,50 zł = 17,30 zł, a więc 1 kg kosztuje: 17,30 zł : 2= 8,65 zł.

KLASA V

Szczęśliwe rodzeństwo

 1. Stefan i Regina są rodzeństwem. Stefan ma trzy siostry, Regina ma trzynastu braci. Ile jest równy iloczyn liczby braci Stefana i liczby sióstr Reginy?
  Rozwiązanie: Skoro Stefan ma 3 siostry to są to 2 siostry i Regina. Z kolei Regina ma 13 braci, a więc jest to 12 braci i Stefan. Zatem Regina ma 2 siostry, a Stefan ma 12 braci – 2*12=24.

 

Ważenie – Cz. 1.

 1. Ciężarki o masie 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g podziel na trzy grupy w ten sposób, by każda grupa ciężarków ważyła tyle samo.
  Rozwiązanie: Suma wszystkich ciężarków wynosi 45 g. Przy podziale na 3 grupy o jednakowych wagach, każda grupa musi ważyć 15 g. Możliwości podziału jest kilka, np. 9 i 6, potem 8, 2, i 5 oraz 1, 7, 3 i 4.

KLASA VI

Wędrówka ślimaków

 1. Po placu wybrukowanym identycznymi prostokątnymi kostkami wędrują cztery ślimaki: Fin, Pin, Rin i Tin. Poniżej pokazano trasę wędrówki każdego ślimaka i informację o jej długości. Jaka jest długość trasy ślimaka Tina?

Wędrówka ślimaków

Rozwiązanie: Trasa ślimaka Tina składa się z 5 przekątnych prostokąta. Zatem jedna przekątna to 25 dm : 5 = 5 dm. Trasa Pina to 5 przekątnych i 4 krótsze boki prostokąta. Oznacza to, że 4 krótsze boki mają łączną długość 37 dm – 25 dm = 12 dm, a krótszy bok ma długość 12 dm : 4 = 3 dm. Trasa Rina to 6 krótszych i 5 dłuższych boków prostokąta. Łączna długość 6 krótszych boków to 6 * 3 dm = 18 dm, a więc łączna długość 5 boków dłuższych wynosi: 38 dm – 18 dm = 20 dm. Zatem jeden dłuższy bok to 20 dm : 5 = 4 dm. Trasa Tina to 3 przekątne, 4 krótsze boki i 2 dłuższe boki prostokąta. Jej długość wynosi: 3 * 5 dm + 4 * 3 dm + 2 * 4 dm = 35 dm.

Solenizantki

 1. Każda z pięciu dziewczynek Ada, Basia, Celina, Daria i Ewa napisała liczbę, która była wynikiem pomnożenia liczb numeru miesiąca swoich urodzin i numeru dnia tego miesiąca. Te liczby to odpowiednio: 31, 58, 5, 210, 360. W których miesiącach dziewczynki obchodzą urodziny, jeśli wiadomo, że każda z dziewczynek urodziła się w innym miesiącu?
  Rozwiązanie: Z treści wynika, że należy znaleźć liczby, których iloczyn jest równy odpowiednio: 31, 58, 5, 210, 360, przy czym jedna musi być z zakresu 1-31 (odpowiednik dni), a druga z zakresu 1-12 (odpowiednik miesięcy). Prawidłowe odpowiedzi to:
  Ada 31. 01
  Basia 29.02
  Celina 1.05 (nie może być 5.01 bo Ada urodziła się w styczniu)
  Daria 30.07 lub 21.10
  Ewa 30.12.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *