Regulamin świetlicy

wpis w: Regulamin świetlicy | 0

REGULAMIN ŚWIETLICY

przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

w Chorzowie

 

 1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 16.15.

Kontakt telefoniczny ze świetlicą: 032-24-61-15 wew. 17 (w godz. 7.00-14.00).

 1. Opieką świetlicy objęci są w szczególności podopieczni oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-3, w szczególności dzieci rodziców pracujących.
 1. Ze świetlicy korzystają również uczniowie niepełnosprawni, którzy są dowożeni                 i odwożeni ze szkoły przewozem zorganizowanym przez Urząd Miasta.
 1. Opieką świetlicy obejmowani są również uczniowie zwolnieni z lekcji religii, pływania, wychowania fizycznego oraz nauki drugiego języka obcego.
 1. Kwalifikowanie i nabór do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia przez rodziców (opiekunów prawnych) dokumentu „Karta dziecka”.

 

 1. „Karta dziecka” to dokument zawierający dane ucznia, najważniejsze informacje o nim oraz dane w jaki sposób dziecko opuszcza świetlicę.

 

 1. Jeżeli dziecko ma jednorazowo zostać odebrane przez osobę niewpisaną do „Karty dziecka” należy ten fakt zgłosić wychowawcom świetlicy. Osoba odbierająca musi posiadać upoważnienie rodziców, opiekunów dziecka. Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca może zostać poproszona o okazanie dowodu osobistego. W przypadku braku ww. upoważnienia dziecko ze świetlicy nie zostanie wydane.

Dziecko nie zostanie zwolnione do domu na ustną lub telefoniczną prośbę opiekuna.

 

 1. Każde wyjście ze świetlicy uczeń musi zgłosić wychowawcy świetlicy.

 

 1. Uczniowie objęci opieką świetlicy uczestniczą w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy, przestrzegają tych samych zasad jakie obowiązują na lekcjach.
 1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania wyposażenia świetlicy: sprzętu, gier            i pomocy dydaktycznych oraz dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.

 

 1. Niedozwolone jest zabieranie ze świetlicy zabawek, art. piśmienniczych, książek oraz sprzętu sportowego.

 

 1. Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za dziecko od momentu przybycia dziecka do świetlicy i do momentu jej opuszczenia.
 1. Rodzic odbierający dziecko bezpośrednio po zakończonych jego lekcjach zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawców świetlicy.

 

 1. Wychowawcy świetlicy pomagają w odrabianiu zadań domowych i pracy własnej ucznia.
 1. Zakres praw i obowiązków ucznia zapisanego do świetlicy określają Zasady panujące    w świetlicy, z którymi uczniowie zapoznają się na początku roku szkolnego.

16.Wszyscy uczniowie korzystający doraźnie z opieki świetlicy, są zobowiązani                  do przestrzegania zasad panujących w świetlicy.

 

17.Świetlica szkolna jest miejscem , w którym jednocześnie przebywa wiele

dzieci w różnym wieku. Aby wszyscy jej uczestnicy mogli przyjemnie

spędzić czas wolny należy przestrzegać pewnych reguł:

 • Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd naszej świetlicy. Podczas   zabaw zachowujemy porządek, kończąc ją sprzątamy po sobie. Jesteśmy odpowiedzialni za stan używanych przez nas zabawek i pomocy dydaktycznych.
 • Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania.
 • Ze świetlicy wychodzimy jedynie za zgodą nauczyciela.
 • Zachowujemy ciszę podczas zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 • Staramy się aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 • Szanujemy wychowawców – nauczycieli, siebie nawzajem oraz pozostałych pracowników szkoły:
 • Jesteśmy wobec siebie mili i koleżeńscy.
 • Pomagamy sobie wzajemnie.
 • Nie bijemy się, nie obrażamy, staramy się nie skarżyć, unikamy kłótni.
 • Słuchamy uważnie, gdy ktoś do nas mówi, nie przerywamy w trakcie rozmowy.
 • Nie używamy brzydkich słów.
 • Służymy pomocą dzieciom młodszym.

Tekst opracowała: p. Aneta Warzecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *