regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”

wpis w: Konkursy | 0

Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”

 

 

 1. Cel konkursu: rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody
 2. Założenia konkursu:
 •  udział w konkursie jest dobrowolny
 •  konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VI
 •  pytania konkursowe:
  • – będą publikowane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły
  • – co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe
  • – będą dotyczyły: w I półroczu ZWIERZĄT, w II półroczu: ROŚLIN
  • – każdorazowo konkurs będzie obejmował 7 pytań
  • – za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt
  • – odpowiedzi na pytania nie muszą być pisane pełnym zdaniem, należy podawać numer pytania, którego dotyczy dana odpowiedź
  • – pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi podpisane przez autora: imieniem, nazwiskiem i podaniem klasy, do której uczeń uczęszcza
  • – odpowiedzi na pytania uczniowie mogą oddawać do skrzynki konkursowej w sali nr 26 lub przesyłać jej poprzez dziennik elektroniczny Librus do nauczyciela prowadzącego konkurs wg podanego niżej terminarza
   • terminarz konkursu:

 

daty publikowania pytań daty podawania wyników
18.09 02.10
02.10 16.10
16.10 30.10
30.10 13.11
13.11 27.11
27.11 11.12
11.12 22.12
02.01 12.01
15.01 – ogłoszenie wyników konkursu za okres I semestru
12.02 26.02
26.02 12.03
12.03 26.03
26.03 09.04
09.04 23.04
23.04 07.05
07.05 21.05
21.05 04.06
04.06 – ogłoszenie wyników konkursu za okres II semestru

 

 • uzyskiwane przez uczniów wyniki będą ogłaszane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły

 

 •  nagrody:
  • – najaktywniejsi uczniowie klas IV – VI na koniec I i II półrocza otrzymują punkty z zachowania w dziale II:
  • jeżeli brali udział w konkursie 8 razy – 6 punktów
  • jeżeli brali udział w konkursie 7 razy – 5 punktów
  • jeżeli brali udział w konkursie 6 razy – 4 punkty
  • – uczniowie, których łączna ilość punktów w danym półroczu przekracza 97% zdobytych punktów otrzymują ocenę celującą z przyrody, wpisaną w dziale I (kolorem czerwonym) po zakończeniu konkursu w każdym półroczu
  • – zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych punktów) po każdym półroczu otrzymają nagrody rzeczowe
  • – zdobywcy I, II i III miejsca po zsumowaniu ilości punktów za I i II półrocze otrzymają medale na koniec roku szkolnego