Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”- edycja 2022/2023

Regulamin projektu „Ciekawi świata”- innowacji przyrodniczo – informatycznej

 1. Celem innowacji jest rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody, poszerzanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz doskonalenie wyszukiwania i selekcjonowania potrzebnych informacji.
 2. Główne założenia udziału uczniów w projekcie:
 • udział uczniów jest dobrowolny
 • projekt jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VIII
 • pytania konkursowe w zakresie realizowanego projektu:

* będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURS ”CIEKAWI ŚWIATA”

* co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe pytania konkursowe

*będą dotyczyły:

– w I półroczu  ROŚLIN i ich środowiska przyrodniczego oraz charakterystycznych cech,

– w II półroczu: AMERYKI PÓŁNOCNEJ

 • każdorazowo konkurs będzie obejmował 7 pytań
 • za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt
 • odpowiedzi na pytania nie muszą być pisane pełnym zdaniem, należy podawać numer  pytania, którego dotyczy dana odpowiedź
 • pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi podpisane przez autora: imieniem, nazwiskiem i podaniem klasy, do której uczeń uczęszcza
 • odpowiedzi na pytania uczniowie należy przesyłać poprzez dziennik elektroniczny Librus do nauczycieli prowadzących konkurs wg podanego niżej terminarza
 • terminarz konkursu:
daty publikowania pytańdaty podawania wyników
06.0919.09
20.0903.10
04.1017.10
18.1031.10
03.1114.11
15.1128.11
29.1112.12
13.1226.12
03.01 – ogłoszenie wyników konkursu za okres I półrocza
31.0113.02
14.0227.02
28.0213.03
14.0327.03
28.0310.04
11.0424.04
25.0408.05
09.0522.05
26.05 – ogłoszenie wyników konkursu za okres II półrocza
 • uzyskiwane przez uczniów wyniki będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły
 • nagrody:
  • najaktywniejsi uczniowie klas IV – VIII na koniec I i II półrocza otrzymują pozytywne uwagi. Pod uwagę będą brani uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie co najmniej 6 razy,
  • uczniowie, których łączna ilość punktów w danym półroczu przekracza 97% zdobytych punktów otrzymują ocenę celującą:
  • *z przyrody w klasach IV,
  • *z biologii w I półroczu w klasach V – VIII,
  • *z geografii w II półroczu w klasach V – VIII.
  • *Ocena ta będzie wpisaną w dziale I (kolorem czerwonym) po zakończeniu konkursu w każdym półroczu.
 • zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych punktów) po każdym półroczu otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe.