Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”- edycja 2020/2021

Regulamin projektu „Ciekawi świata”- innowacji przyrodniczo – informatycznej

 1. Cel innowacji jest rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody, poszerzanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz doskonalenie wyszukiwania i selekcjonowania potrzebnych informacji.
 2. Główne założenia udziału uczniów w projekcie:
 • udział uczniów jest dobrowolny
 • projekt jest przeznaczony dla uczniów klas od IV do VIII
 • pytania konkursowe w zakresie realizowanego projektu:

– będą publikowane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz  na stronie internetowej szkoły,

– co 2 tygodnie będą zamieszczane nowe pytania,

– będą dotyczyły:

      w I półroczu  AZJI,

      w II półroczu: EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • każdorazowo konkurs będzie obejmował 7 pytań,
  • za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt,
  • odpowiedzi na pytania nie muszą być pisane pełnym zdaniem, należy podawać numer  pytania, którego dotyczy dana odpowiedź,
  •  pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi podpisane przez autora: imieniem, nazwiskiem i podaniem klasy, do której uczeń uczęszcza,
  • odpowiedzi na pytania uczniowie mogą przesyłać poprzez dziennik elektroniczny Librus lub na służbowy adres e-mail do nauczycieli prowadzących konkurs wg podanego niżej terminarza,
 • terminarz konkursu:
daty publikowania pytańdaty podawania wyników
21.0905.10
06.1019.10
20.1002.11
03.1116.11
17.1130.11
01.1214.12
15.1228.12
29.1211.01
15.01 – ogłoszenie wyników konkursu
za okres I półrocza
16.0201.03
02.0315.03
16.0329.03
30.0312.04
13.0425.04
27.0410.05
11.0524.05
25.0507.06
11.06 – ogłoszenie wyników konkursu
za okres II półrocza
 • uzyskiwane przez uczniów wyniki będą ogłaszane na gazetce na korytarzu na II piętrze oraz na stronie internetowej szkoły,
 • nagrody:
  • najaktywniejsi uczniowie klas IV – VIII na koniec I i II półrocza otrzymują pozytywne uwagi. Pod uwagę będą uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie co najmniej 6 razy.,
  • uczniowie, których łączna ilość punktów w danym półroczu przekracza 97% zdobytych punktów otrzymują ocenę celującą z:  przyrody w klasach IV, z geografii w I półroczu w klasach V – VIII, z biologii w II półroczu w klasach   V – VIII. Ocena ta będzie wpisana w dziale I (kolorem czerwonym) po   zakończeniu konkursu w każdym półroczu,
  • zdobywcy I, II i III miejsca (w zależności od ilości zdobytych punktów) po każdym półroczu otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe.