Program z Pandą Fundacji WWF Polska w klasie 4b

Klasa 4b w tym roku szkolnym uczestniczyła w projekcie pt. Program z Pandą- edycja 2″ realizowanym w oparciu o materiały Fundacji WWF Polska.

Uczniowie klasy 4b podążali ścieżką niedźwiedzia brunatnego, który jest „gatunkiem ściśle chronionym, który prowadził uczniów przez scenariusze i zadania objaśniające znaczenie różnorodności biologicznej, łańcuchów troficznych, usług ekosystemowych czy obszarów chronionych”.

Program realizowały: p. Urszula Ryś-Sowińska i p. Sandra Trela