Program z Pandą Fundacji WWF Polska w klasie 4a

W tym roku szkolnym na lekcjach Przyrody uczniowie klasy 4a realizowali projekt Fundacji WWF Polska pt. Program z Pandą- edycja 2″

Uczniowie podążali ścieżką NIEDŻWIEDZIA BRUNATNEGO, która ma zwrócić uwagę na ważne znaczenie bioróżnorodności na świecie.

Ważne słowa zaczerpnięte z opisu ścieżki: „Życie na naszej planecie przyjmuje najróżniejsze formy, gatunki są związane ze sobą niewidzialnymi nićmi powiązań. Gdy te nici zostają zerwane przez działalność człowieka, zaburzamy przyrodnicze współzależności, populacje zaczynają walkę o przetrwanie i znikają z miejsc, gdzie wcześniej występowały.”

Zajęcia w ramach projektu prowadziły: p. Urszula Ryś-Sowińska i p. Sandra Trela