Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba działająca na zasadzie wolontariatu.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność gospodarowania czasu
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista.

Cele Szkolnej Rady Wolontariatu:

 1. Niesienie pomocy innym.
 2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
 3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych. 
 4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
 5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.
 8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

 • wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze
 • organizowanie spotkań informacyjnych na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego i  Szkolnego Koła Wolontariatu
 • przygotowanie gazetek tematycznych
 • popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.)  .

 Działania Szkolnej Rady Wolontariatu obejmują:

 1.  Na terenie szkoły

– organizacja i prowadzenie:

Dzień Edukacji Narodowej

Mikołajki (świąteczny wystrój szkoły)

Poczta „walentynkowa”

– akcje Klubu Szkół UNICEF

– pomoc koleżeńska w odrabianiu  lekcji uczniom słabszym

– kawiarenka na balu karnawałowym

– pomoc w organizacji kółka orgiami dla klas I

– udział w akcjach charytatywnych :

-„Góra grosza”

– Wspomaganie Fundacji „Pomóż i Ty” oraz Fundacji „Wiosna” w akcji „Szlachetna paczka”, Fundacja Wolne Miejsce „Śniadanie Wielkanocne”

– Akcje na rzecz krajów rozwijających się po patronatem UNICEF

 

 1. Poza szkołą

– występy uczniów w zaprzyjaźnionych instytucjach (przygotowywanie przedstawień w ramach kółka teatralnego)

– akcja głośnego czytania przedszkolakom.

Warto pomagać innym – może Ty też będziesz kiedyś potrzebował czyjejś pomocy! 🙂