6C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
13:55 - 14:40
14:50 - 15:35
15:40 - 16:25
Poniedziałek
WF
Matematyka
Przyroda
Muzyka
Język angielski
Język polski
Język angielski
Wtorek
Język polski
Język polski
Historia
WF
Matematyka
Język angielski
Język angielski
Środa
Język polski
Przyroda
WF
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia komputerowe
Zajęcia komputerowe
Czwartek
Zajęcia techniczne
Przyroda
Matematyka
Historia
Język polski
Religia
Zajęcia usportowione Chłopcy
Piątek
Język polski
Plastyka
Matematyka
Język angielski
WF
Religia
Język angielski
Zajęcia usportowione Dziewczęta
wychowawca
mgr Sławomir Podlas
drugi wychowawca
mgr Krzysztof Bąk