6B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
13:55 - 14:40
14:50 - 15:35
15:40 - 16:25
Poniedziałek
Język angielski
Zajęcia techniczne
Historia
Język polski
Matematyka
Religia
Język angielski
Wtorek
Przyroda
Matematyka
Język polski
Język polski
WF
Środa
Język angielski
Przyroda
Język polski
WF
Matematyka
Religia
Zajęcia z wychowawcą
Język angielski
Czwartek
Muzyka
Język angielski
Język polski
Zajęcia komputerowe
WF
Matematyka
Zajęcia usportowione Chłopcy
Zajęcia komputerowe
Język angielski
Piątek
WF
Język polski
Matematyka
Przyroda
Historia
Plastyka
Zajęcia usportowione Dziewczęta
wychowawca
mgr Katarzyna Kuc
drugi wychowawca
mgr Dorota Podstawska