6A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
13:55 - 14:40
14:50 - 15:35
15:40 - 16:25
Poniedziałek
Zajęcia komputerowe
Religia
WF
Matematyka
Historia
Plastyka
Język polski
Wtorek
Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Przyroda
Matematyka
WF
Język angielski
Środa
Język polski
Język angielski
Historia
Przyroda
WF
Matematyka
Religia
Język angielski
Czwartek
Język polski
Przyroda
Matematyka
Język angielski
Zajęcia techniczne
Zajęcia usportowione Chłopcy
Zajęcia komputerowe
Język angielski
Piątek
Język angielski
Matematyka
Muzyka
Język polski
Język polski
WF
wychowawca
mgr Mirella Fragsztajn
drugi wychowawca
mgr Zuzanna Kulik