5B
1
2
3
4
5
6
7
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
13:55 - 14:40
Poniedziałek
Zajęcia komputerowe
Matematyka
Przyroda
WF
Język polski
Muzyka
WDŻ Dziewczęta
Język angielski
Wtorek
Religia
Plastyka
Język polski
WF
Zajęcia z wychowawcą
Matematyka
Środa
WDŻ Chłopcy
Historia
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Język polski
Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe
Czwartek
Język polski
WF
Język angielski
Religia
Matematyka
Język angielski
Zajęcia usportowione Dziewczęta
Piątek
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Język polski
Basen
Język angielski
wychowawca
mgr Barbara Furmańska
drugi wychowawca
mgr Daria Panfil