4B 1 2 34 56 7 8
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 9:50 - 10:35 10:45 - 11:30 11:50 - 12:35 12:55 - 13:40 13:55 - 14:40 14:50 - 15:25
Poniedziałek Przyroda Historia WF Język polski Język angielski Matematyka
Język angielski Zajęcia usportowione Dziewczęta
Wtorek Język angielski Język polski Informatyka Muzyka Religia WF Zajęcia z wychowawcą Zajęcia usportowione Chłopcy
Język angielski
Środa Matematyka Religia Język polski Plastyka Przejazd Basen
Czwartek Język polski WF Matematyka Technika
Język angielski
Piątek Matematyka Język polski Język angielski Przyroda
Informatyka
wychowawca mgr Dagmara Dziuba
drugi wychowawca mgr Agnieszka Kot