3D
1
2
3
4
5
6
7
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
13:55 - 14:40
Poniedziałek
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia
Wtorek
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja plastyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Środa
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Czwartek
Edukacja muzyczna
Zajęcia komputerowe
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Edukacja wczesnoszkolna
Piątek
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
WF
wychowawca
mgr Honorata Sidło-Józefiak
drugi wychowawca
mgr Martyna Górny