3A
1
2
3
4
5
6
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
Poniedziałek
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
WF
Wtorek
Zajęcia komputerowe
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Edukacja wczesnoszkolna
Środa
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Edukacja muzyczna
Czwartek
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Piątek
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja plastyczna
wychowawca
mgr Jadwiga Zioło
drugi wychowawca
mgr Małgorzata Paluch