1B
1
2
3
4
5
6
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:55 - 13:40
Poniedziałek
Edukacja językowa
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Wtorek
Edukacja językowa
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
epsws
Środa
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Religia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Czwartek
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Edukacja muzyczna
Edukacja wczesnoszkolna
Piątek
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
WF
Edukacja plastyczna
wychowawca
mgr Anna Kwarciany
drugi wychowawca
lic. Daria Gruszczyńska