Ogłoszenie Dyrektora

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Na podstawie rozporządzenia MEN zajęcia w naszej szkole są nadal zawieszone do 10 kwietnia.

Od środy 25 marca rozpoczynamy systematyczne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST DO AKTYWNEJ PRACY KAŻDEGO DNIA.

Wszyscy uczniowie otrzymają we wtorek (24 marca) od swoich wychowawców ZMIENIONE PLANY ZAJĘĆ. Będą one dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów i ograniczenia w czasie korzystania z nauki z użyciem monitorów.

Każdego dnia zaproponujemy uczniom zajęcia ruchowe.

Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęty będzie stałą pomocą pedagoga specjalnego.

Nauczyciele ustalą dla uczniów i rodziców godziny konsultacji.

Wprowadzimy zmiany w systemie oceniania wzmacniające aktywność uczniów i pracę własną (informacja – odrębną wiadomością).

Dziękuję wszystkim rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość w tym czasie. Bardzo proszę o dalsze wspomaganie swoich dzieci w pracy zdalnej. Nowej i trudnej dla nas wszystkich.

Uczniowie!
Pozostańcie w swoich domach i dbajcie o swoje zdrowie.

Do zobaczenia w naszej SP 12!

Hanna Gościniak
Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.