NAUKA dla CIEKAWSKICH- zajęcia interdyscyplinarne (4)

W dniu 7.11.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Pałacu Młodzieży w  kolejnych zajęciach w ramach projektu „Nauka dla Ciekawskich”. Tym razem zaczął się cykl warsztatów dotyczący GLEBY. Na zajęciach z chemii uczniowie wykonywali doświadczenia związane ze składem chemicznym  rożnych rodzajów gleb, natomiast na biologi omawiane było znaczenie gleb dla roślin i rozmieszczenie gleb na świecie.

 

Tekst opracowała: p. U. Ryś-Sowińska