leave board hand learn

Nasza oferta

wpis w: Nasza oferta | 0


Dla dziecka najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności.
Janusz Korczak

Już od ponad 60 lat dążymy do tego, by nasz absolwent był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, kulturalnym, wrażliwym na drugiego człowieka, znającym zasady dobrego wychowania.

Aby sprostać celom jakie sobie wyznaczamy, stale doskonalimy swój warsztat pracy, poszukujemy nowych form i metod nauczania, bierzemy udział w rozmaitych konferencjach i szkoleniach. Stała troska o rozwój zarówno kompetencji nauczycieli jak i bazy dydaktycznej wpływa pozytywnie na podnoszenie efektywności nauczania. Uczniowie naszej szkoły co roku odnoszą sukcesy
w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

To co wyróżnia naszą szkołę to wysoki poziom wyposażenia odpowiadający wymogom dzisiejszych czasów. Posiadamy sale multimedialne, zaopatrzone w rzutniki, ekrany, wideo, DVD oraz sprzęt nagłaśniający. Oprócz tego szkoła dysponuje pracownią komputerową, dwiema salami gimnastycznymi, dużym boiskiem tartanowym, pracownią językową, gabinetem psychologa, pracowniami pedagogów, logopedów oraz rewalidantów, a także salką rehabilitacyjną.

 

To co jest dla nas najważniejsze:

 • Wysoki poziom nauczania
 • Bezpieczeństwo uczniów
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • korekcyjno–kompensacyjne, prowadzone przez nauczycieli specjalizujących się w dziedzinie terapii  pedagogicznej i pedagogiki specjalnej,
  • dydaktyczno – wyrównawcze,
  • logopedyczne,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
  • konsultacje psychologa i pedagoga.

Oprócz tego szkoła zapewnia:

 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów:
  • zajęcia usportowione (dla chłopców z piłki nożnej, dla dziewcząt z piłki siatkowej),
  • koła zainteresowań (m. in. polonistyczne, matematyczne, szachowe, ekologiczne, teatralne, muzyczne, plastyczne),
 • Wyjazdy zdrowotno-turystyczne,
 • Kącik czytelniczy,
 • Opiekę medyczną (codzienna obecność higienistki),
 • Dostęp do własnej szafki szkolnej,
 • Ciekawe i różnorodne propozycje zajęć świetlicowych (świetlica czynna codziennie w godz. od 7.00 do 16.30)
 • Dobrze zaopatrzony sklepik szkolny
 • Smaczne, dwudaniowe obiady.

 

 

Tekst opracowała: Katarzyna Mrówka