Lista kandydatów przyjętych.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 informujemy, że wszyscy kandydaci, których rodzice złożyli oświadczenia woli przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie zostali przyjęci.
Szczegółowa lista została udostępniona na gazetce ściennej przy wejściu do szkoły.

Przypominamy, że 2 maja rusza elektroniczna rekrutacja uzupełniająca.