Klasa VI

wpis w: Wykaz podręczników | 0

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
dla klasy VI

 

zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Lp

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer

w wykazie MEN

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat

+ zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP

868/3/2019

2.

Matematyka

Matematyka.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

+ zeszyt ćwiczeń

B. Dubiecka-Kruk

A. Dubienicka

P. Piskorski

E. Malicka

WSiP

832/3/2019

3.

Język angielski

English Class.

Poziom A2

+ zeszyt ćwiczeń

C.Bright

A.Tkacz

S.Zervas

Pearson

840/3/2019

4.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6.

Podręcznik do historii
dla szkoły podstawowej.

bez ćwiczeń

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era

 

5.

Geografia

Planeta Nowa.

Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

T.Rachwał

R.Malarz

D.Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

6.

Biologia

Puls życia. Klasa 6.

Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

– bez ćwiczeń

J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

7.

Informatyka

Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

G. Koba

Migra

806/3/2019

8.

Technika

Technika na co dzień. Podręcznik do techniki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

850/2/2017

9.

Plastyka

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Ornak

Nowa Era

903/3/2018

10.

Muzyka

Lekcja muzyki 6.

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Gromek

G. Lilbach

Nowa Era

852/3/2019

11.

Religia

Spotkania ubogacające

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13

12.

Wychowanie
do życia
w rodzinie

bez podręcznika