Klasa V

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022
dla klasy V

 

zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

Lp Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer

w wykazie MEN

1. Język polski Jutro pójdę w świat

+ zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska
U. Dobrowolska
WSiP 868/2/2018
2. Matematyka Matematyka 5 z plusem.

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

+ zeszyt ćwiczeń

Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Wersja C

M. Dobrowolska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki
GWO 780/2/2018
3. Język angielski English Class.

Poziom A1+

+ zeszyt ćwiczeń

J. Croxford
G. Fruen
A. Tkacz
Pearson 840/2/2018
4. Historia Wczoraj i dziś. Klasa 5.

Podręcznik do historii
dla szkoły podstawowej.

bez ćwiczeń

G. Wojciechowski Nowa Era 877/2/2018
5. Geografia Planeta Nowa.

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

F. Szlajfer
Z. Zaniewicz
T. Rachwał
R. Malarz
Nowa Era 906/1/2018
6. Biologia Puls życia. Klasa 5.

Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

bez ćwiczeń

M. Sęktasa
J. Stawarz
Nowa Era 844/1/2018
7. Informatyka Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

G. Koba Migra 806/2/2018
8. Technika Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze.

Podręcznik do techniki. Klasy 4-6.

B. Bogacka- Osińska
D. Łazuchiewicz
WSiP 850/1/2017
9. Plastyka Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Lukas
K. Ornak
Nowa Era 903/2/2018
10. Muzyka Lekcja muzyki 5.

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era 852/2/2018
11. Religia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
Jedność AZ-21-01/20-KI-2/20
12. Wychowanie
do życia
w rodzinie
bez podręcznika