Klasa V

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
dla klasy V

 

zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 

Lp Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer

w wykazie MEN

1. Język polski Jutro pójdę w świat

+ zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP 868/2/2018
2. Matematyka Matematyka.

Podręcznik. Klasa 5

+ zeszyt ćwiczeń

B. Dubiecka-Kruk

A. Dubienicka

P. Piskorski

E. Malicka

WSiP 832/2/2018
3. Język angielski English Class.

Poziom A1+

+ zeszyt ćwiczeń

J.Croxford

G.Fruen

A.Tkacz

Pearson 840/2/2018
4. Historia Wczoraj i dziś. Klasa 5.

Podręcznik do historii
dla szkoły podstawowej.

bez ćwiczeń

G.Wojciechowski Nowa Era 877/2/2018
5. Geografia Planeta Nowa.

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

+ zeszyt ćwiczeń

F.Szlajfer,

Z.Zaniewicz

T.Rachwał

R.Malarz

Nowa Era 906/1/2018
6. Biologia Puls życia. Klasa 5.

Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

bez ćwiczeń

M.Sęktasa

J.Stawarz

Nowa Era 844/1/2018
7. Informatyka Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

G.Koba Migra 806/2/2018
8. Technika Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze.

Podręcznik do techniki. Klasy 4-6.

B. Bogacka- Osińska

D. Łazuchiewicz

WSiP 850/1/2017
9. Plastyka Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Ornak

Nowa Era 903/2/2018
10. Muzyka Lekcja muzyki 5.

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era 852/2/2018
11. Religia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność AZ-21-01/20-KI-2/20
12. Wychowanie
do życia
w rodzinie
bez podręcznika