Dzień sportu

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 21 czerwca odbywał się w naszej szkole Dzień sportu – wielkie Święto sportu szkolnego. Była to okazja dla uczniów z klas I-VIII do zdrowej aktywności na świeżym powietrzu., rozwijania zainteresowań sportowych oraz zaspokojenia potrzeby ruchu.
W klasach I –III uczniowie musieli wykazać się zwinnością, szybkością oraz celnością
w konkurencjach sprawnościowych. Nie zabrakło też przeciągania liny, gry Dwa ognie  oraz uwielbianych przez dzieci wyścigów rzędów. Na 4 lekcjach uczniowie wraz
z wychowawcami udali się na pogadankę na temat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeprowadzonej przez ratownika medycznego. Na koniec rozwiązywali razem sportową krzyżówkę. Natomiast uczniowie klas IV-VIII mieli szanse wykazać się dodatkowo sprawnością fizyczną oraz poczuć ducha rywalizacji podczas meczu piłki nożnej oraz turnieju siatkówki. Uczniowie klas biorących udział w rozgrywkach po zakończeniu każdej konkurencji otrzymywali nagrody w postaci dyplomów i podziękowań za stosowanie się do zasad fair play. To był udany dzień!

Tekst opracowała: p. Joanna Dąbecka